İletişim

Kültür mah. Adnan Saygun Cad. Güzel Konutlar Sitesi H Blok Kat:3 Daire:15 ULUS / İSTANBUL

+90 212 278 0097
info@kadanismanlik.com

Bizi Takip Edin:

Jung Liderlik ve  Koçluk Modeli

Günümüz modern iş dünyasında en çok ve yaygın kullanılan bireysel davranış envanterleri olan (DISC, MBTI vb.) değerlendirme araçlarının temelinde yatan model ünlü  psikiyatr Carl Gustav Jung’un insan doğasına dair kattığı yaklaşımların bir kısmını içermektedir.
Gerek bireysel gerekse kolektif davranışlarımızın temellerine doğru yapacağımız bir seyahat bize hem kendi kişisel dinamiklerimizi görmemizi hemde organizasyonel dinamikleri fark ederek bunlara çözümler geliştirmemizi destekleyecek bir  çok ekipmanı içermektedir.
1961 yılında Edward Lorentz günümüzde “Kelebek Etkisi” olarak tanımlanan deneyimi yaşadı. Edward Lorentz hava tahminlerini yaptığı ve uzun bir dizi bilgisayar hesaplamalarını içeren modelini çalıştırıyordu, oldukça fazla zaman alan bu hesaplamaları tekrardan yapmak yerine bir önce aldığı sayısal sonuçları girerek testi bir kez daha çalıştırmak istedi ve önceki çıktıları sisteme yazarak testi tekrar etti.
Ve yazıcıdan aldığı çıktılara baktığında oldukça şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı, elde ettiği yeni veriler önceki verilerle ilgisi olmayan yepyeni sonuçlardı. Halbuki önceki sonuçlarla aynı olmaları gerekiyordu. Bu beklenmedik sonuçlar üzerine düşünürken, bilgisayara girdiği sayıları çok önemsiz yuvarlamalarla girdiğini fark etti.
Prensip olarak bu kadar önemsiz yuvarlamaların sonuçlar üzerinde etkisi olmaması gerekiyordu, ancak sonuçları etkilemişlerdi.
Bu deneyim ile birlikte, Lorentz uzun döneme yönelik olarak yapılacak hava tahminlerinin imkansız olduğu değerlendirmesine ulaştı. Hava koşullarında gün içerisinde oluşacak çok küçük değişikliklerin dahi bir kaç haftalık tahminlerde çok derin etkiler yarattığına ve bu küçük değişikliklerin tamamen tahmin edilemez olduğu gerçeği ile karşı karşıya geldi. Her ne kadar Lorentz’in bu deneyimi beklenmedik şekilde oluşmuş olsa da yeni Kaos teorisinin temelini oluşturdu.
Kaos ve düzen bir sarkacın iki uç noktası gibidir, her türlü sistem gerek birey, gerek takım, gerekse organizasyon olsun bu iki ucun arasında gizli bir ahenk içinde sallanır. Kaos olmadan yaratıcılık, değişim, dönüşüm, akış, devinim, enerji momentum olmayacağı gibi düzen olmadan da denge, istikrar, netlik, dingin, kontrol, sürdürebilirlik, belirlilik olmaz.
Göreceli olarak kaos içerisinde olduğunu düşündüğümüz alanlarda ve zamanlarda bireysel, takımsal veya organizasyonel sistemin bizim dikkatimizi çekmeye çalıştığı ve bunu ısrarlı ve düzenli olarak dile getirdiği bir nokta vardır.
Sistemlerde göz ardı edilen gerçekler ve dinamikler, çalkantı, rahatsızlık, tıkanmışlık,  şişkinlik, sürekli zorlanma ve performansımızı olumsuz etkileyen benzer diğer hisleri yaratır.
“Her parça bütünün temsilcisidir.” – Hermes
Ve parça bütüne ait olduğu müddetçe, parçadaki değişim, bütünü de değiştirir.

Nasıl düşüneceğinizi, harekete geçireceğizi ve konuşacağınızı öğrenin.
Metaforlar ve Semboller

Yaratıcı ve esnek olma seçeneğini geliştirip, akıl dışı gerçekliği kabul edin.
Hayal Gücünü Kullanma

Duygusal zekayı açığa çıkarın.
Duygusal Zeka

Bireysel ya da kurumsal problemi/zorluğu .
Arketip Dili‘ne dönüştürün

Yenilikçi Çözümler
Üretin

Yeni Yönetim Becerileri
Hayata geçirin, deneyin, uygulayın.

logo-jcs

SİSTEMİK VE BÜTÜNSEL MODEL

SİSTEMİK VE BÜTÜNSEL MODEL

Geçmişten günümüze gelen yaklaşımları ve sistemleri inceleyen filozof, düşünür, uygulayıcı Ken Wilber, 1990’lı yıllarda ilk adımlarını attığı Integral Modeli ile şimdiye kadar ortaya konulmuş en kapsamlı yaklaşımı yapılandırdı. Bütünsel Model; Kadranlar, Dizinler, Seviyeler, Durumlar ve Tipler olarak 5 temel elementin üzerine oturtulmuş muhteşem bir haritadır.

DIŞAVURUMCU SANAT

DIŞAVURUMCU SANAT

Dışavurumcu sanat yöntemi, bireylerin ,takımların ve organizasyonların halihazırda sahip oldukları yaratıclıkları ve potansiyelleri ile karşılaşmalarını destekler ve dönüşümü tetikler. Sanat dallarından, resim yapmak, dans etmek, hareket farkındalığı, müzik, hikaye ve şiir yazımı, kilden heykel yapmak ve tiyatroyu kullanarak deneyimsel öğrenmeyi hedefler.