KA Consult alanında uzman danışman kadrosu ile organizasyonların ihtiyaç duyduğu alanlarda somut durum tespiti yaparak, mevcut ve olası riskleri değerlendirerek, farklı ve yenilikçi çözüm önerileri sunar, elde edilen sonuçlarla şirketlerin yönetim kadrosu ile birlikte yol gösterici stratejiler oluşturur.

Strateji, Yönetim ve Şirket Kültürü Danışmanlığı

Günümüzün değişken ve rekabetçi ortamında şirketler hayatta kalabilmek için, kar edebilmek için ve değer yaratabilmek için stratejik kararlar alırlar. Bu kararlar, ciddi kaynak taahhüdü içeren, kolay geri dönülemeyen şirket için önemli kararlardır.  Çoğu zaman, “başarılı” olarak sunulan her strateji de şirketin “başarısını” desteklemeyebilir. Bu zorlu yolda şirketlerin maksimum faydayı sağlayabilmesi için sunulan bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • Şirketin yetkinlik ve eksikliklerinin stratejik rekabet ve fırsatlara dönüştürmek
 • Uygun eylem planları oluşturmak ve beceri gelişimini desteklemek
 • Rekabet ortamı ve şirketin stratejisi ve organizasyon yapısı arasındaki uyumu sağlamak
 • Şirketin stratejisini ve endüstrideki konumunu doğru tanımlamak ve değerlendirmek
 • Değişim yönetimi girişimlerini yürütmek için etkili sistem ve çerçeveyi geliştirmek

Daha fazlası için > info@kadanismanlik.com

İnsan Kaynakları  Danışmanlığı

Kurumların insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve tasarlanması ile ilgili şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik ele alınarak yürütülen bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • İş Analizi ve Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Planlaması, Seçme ve Yerleştirme
 • Eğitim & Gelişim ve Performans Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • Yetenek Yönetimi ve Yedekleme
 • Özlük İşleri, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Daha fazlası için > info@kadanismanlik.com