İletişim

Kültür mah. Adnan Saygun Cad. Güzel Konutlar Sitesi H Blok Kat:3 Daire:15 ULUS / İSTANBUL

+90 212 278 0097
info@kadanismanlik.com

Bizi Takip Edin:

KA Consult alanında uzman danışman kadrosu ile organizasyonların ihtiyaç duyduğu alanlarda somut durum tespiti yaparak, mevcut ve olası riskleri değerlendirerek, farklı ve yenilikçi çözüm önerileri sunar, elde edilen sonuçlarla şirketlerin yönetim kadrosu ile birlikte yol gösterici stratejiler oluşturur.

Takım ve Kurum  Kültürü Danışmanlığı

Her parça bütünün temsilcisidir. – Hermes

Organizasyonlar ve takımlar dönüşmez, dönüşenler insanlardır. Ve her takım veya organizasyonda dönüşüm, lider ve liderlik takımının dönüşmesiyle başlar. Ancak bu dönüşüm tek başına yeterli değildir, birlikte iş yapma şeklimizin değişmesine ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç bütün bir organizasyonu ve başarısını etkiler.

Ortak iş yapma sürecimizde oluşan iş / birey / takımlar arası sürtüşmeler, olumsuz rekabet, ortak amacın net olmaması, açık iletişim eksikliği, güven noksanlığı gibi durumlar organizasyonlarda %33’e varan ciro kaybına sebep olabiliyor.

Birey için geçerli olan duygu, düşünce, dünya görüşü, değerler, inançlar, eylemler ve bunların alınan sonuçlarla olan ilgisi aynı şekilde kolektif alanda da geçerli, dolayısıyla takım ya da organizasyon olarak alınan sonuçların arkasında da ortak eylem, ortak düşünce, ortak dünya görüşü ile birlikte paylaşılan inançlar, değerler var.

Ancak her inanç veya değerimiz bizleri ulaşmak istediğimiz sonuçlara doğru giderken desteklemiyor. Bireyin olduğu gibi takım veya organizasyonunda ilerlemesine ket vuran, iradesini köstekleyen inanç kalıpları ve değer setleriyle karşılaşabiliyoruz. Koyduğumuz enerjinin tam karşılığını alamadığımız bu durumu termodinamiğin ikinci yasası olan entropi ile tarif ediyor ve Kültürel Entropi olarak adlandırıyoruz.

Genellikle korku tabanlı olan inanç ya da değer kalıpları bizim tam performansımızı ortaya çıkartmamızın önündeki en büyük engel oluyorlar.

Organizasyonda lider gelişimine, takım gelişimine yapılacak yatırımları etkin ve doğru adresleyebilmek için sistemin içerisinde akmakta olan döngüleri, kısıtlayıcıları ve destekleyicileri görmek ve bunları bütünsel olarak hesaba katarak hareket etmek gerekiyor.

Hizmetin Kapsamı:

 • Liderlerin Değer ve İnanç setlerinin netleştirilmesi
 • Anket ve Atölye’lerle sistemdeki konuşulan veya ifade edilmeyen kısıtlayıcıların ortaya çıkartılması
 • Organizasyon yada takımın hedefine ulaşmasını destekleyen değer ve inançların ortaya çıkartılması
 • Veriler ışığında yol haritasının ve uygulamaların netleştirilmesi
 • Hedefe götüren uygulamaların hayata geçirilmesi
 • Organizasyonun ve Alt Takımların Kültürel Entropi ‘lerinin tespiti
 • Yönetim Takımının Kültürel Entropisinin tespiti

Daha fazlası için > info@kadanismanlik.com

İnsan Kaynakları  Danışmanlığı

Kurumların insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve tasarlanması ile ilgili şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik ele alınarak yürütülen bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • İş Analizi ve Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Planlaması, Seçme ve Yerleştirme
 • Eğitim & Gelişim ve Performans Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • Yetenek Yönetimi ve Yedekleme
 • Özlük İşleri, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Daha fazlası için > info@kadanismanlik.com