Ka Consult2018-03-27T17:53:13+00:00
Ka Consult

KA Consult alanında uzman danışman kadrosu ile organizasyonların ihtiyaç duyduğu alanlarda somut durum tespiti yaparak, mevcut ve olası riskleri değerlendirerek, farklı ve yenilikçi çözüm önerileri sunar, elde edilen sonuçlarla şirketlerin yönetim kadrosu ile birlikte yol gösterici stratejiler oluşturur.

Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

Günümüzün değişken ve rekabetçi ortamında şirketler hayatta kalabilmek için, kar edebilmek için ve değer yaratabilmek için stratejik kararlar alırlar. Bu kararlar, ciddi kaynak taahhüdü içeren, kolay geri dönülemeyen şirket için önemli kararlardır.  Çoğu zaman, “başarılı” olarak sunulan her strateji de şirketin “başarısını” desteklemeyebilir. Bu zorlu yolda şirketlerin maksimum faydayı sağlayabilmesi için sunulan bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • Şirketin yetkinlik ve eksikliklerinin stratejik rekabet ve fırsatlara dönüştürmek

 • Uygun eylem planları oluşturmak ve beceri gelişimini desteklemek

 • Rekabet ortamı ve şirketin stratejisi ve organizasyon yapısı arasındaki uyumu sağlamak

 • Şirketin stratejisini ve endüstrideki konumunu doğru tanımlamak ve değerlendirmek

 • Değişim yönetimi girişimlerini yürütmek için etkili sistem ve çerçeveyi geliştirmek

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumların insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve tasarlanması ile ilgili şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik ele alınarak yürütülen bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • İş Analizi ve Tasarımı

 • İnsan Kaynakları Planlaması, Seçme ve Yerleştirme

 • Eğitim & Gelişim ve Performans Değerlendirme

 • Kariyer Geliştirme

 • Özlük İşleri, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

 • Yetenek Yönetimi ve Yedekleme

Satış Kanal Yönetimi Danışmanlığı

Bayilik ağı ile çalışan kurumların kanal yönetimi performansını geliştirmek üzere sunulan bir hizmettir.

Hizmetin kapsamı;

 • Bayi ağını; iş ortağı ve satış ekibinin bir uzantısı olarak kurumun ve markanın bir temsilcisi olarak konumlandırılmak

 • Bayi ağı ile kurum arasında karşılıklı fayda yaratan bir iş modeli oluşturmak ve etkili sadakat programları ile sürdürülebilir ilişki tesis etmek

 • Bayi ağının kurumsal yönetim gelişim sürecini desteklemek, profesyonel gelişim ve  eğitim alanlarını tespit etmek ve ihtiyaçları gidermek

Ürün ve İş Geliştirme

Kurumsallaşma sürecindeki şirketlere alternatif satış & pazarlama stratejileri oluşturmak ve uygulamak,  yeni iş fikirleri geliştirmek üzere sunulan bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • Hızla gelişen ve değişen rekabet koşullarında pazarın yeniden tanımlamak ve anlamlı farklılaşma sağlamak

 • Sunulan ürün ve hizmetler ile müşteri deneyim sürecinin uyumlu hale getirilmesi ve net bir konumlandırma gerçekleştirmek

 • Inovatif kurum kültürünü yerleştirmek

 • Tüm organizasyonu marka ve kurum temsilcisi olarak konumlandırmak

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

Kurumsallaşma sürecindeki şirketlere, iletişim planı oluşturmak, basın ve halkla ilişkiler konusunda desteklemek, ve kurumun itibarını yönetmek üzere sunulan bir hizmettir.

Hizmetin Kapsamı:

 • Şirket değer ve politikalar ile uyumlu iletişim stratejisi ve ölçülebilir hedeflerin oluşturulması,

 • Kurumların iş sonuçlarına direkt etkisi olan ve hedef kitle dışında kalan (basın, meslek örgütleri, STÖ’lar, kanaat önderleri, baskı grupları vb.) paydaşlar nezdinde itibar yönetimini sağlamak

 • Uygulamaları gerçekleştirmek, sonuçları ölçmek, takip etmek, iyileştirilecek alanları tespit etmek ve yeniden düzenlemeler yapmak

Tüm Sorularınız İçin

Bize Ulaşın